bossofin-amblem

Finansal verileriniz; bilançonuz , gelir-gider tablonuz ve nakit akım tablonuzu anlık görür ve finansal gücünüzü gelişimini takip edersiniz.

Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!

Finansal varlıklarınızı yönetmek ve sağlıklı büyümeyi planlamak için hayal edebileceğiniz tüm araçlar tek bir yerde.

  • Finansal verileriniz; bilançonuz , gelir-gider tablonuz ve nakit akım tablonuzu anlık görür ve finansal gücünüzü gelişimini takip edersiniz.
  • Böylece finansal yapınızdaki potansiyel problemleri ve anomalileri önceden görmek, teşhis ve ilgili tedavilere tek bir yerden kolayca ulaşarak yönetebileceğiniz bir ortam sağlar.
Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!
Finansal varlıklarınızı sağlıklı şekilde yönetmenize ve kaynaklarınızı büyütmenize yardımcı olacak ürün ve özellikler Mali tablolarınıza dayalı önerileri görün

E-defter ve Muhasebe Uygunluk Denetimi

Mali tablo analizleri

Finansal Rasyo/Oranlar Panosu

Detay Mali Tablolar

Varlık ve Kaynak Analizi

Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!

Vergi Denetimi

Finansal Analiz Raporu

Raporlar Panosu

Nakit Akışı Panosu ve Analizi

Denetim Ürün Ailesi

Likidite Analizi_bossofin
Likidite Analizi

Likidite analizi bir şirketin kısa vadeli borçlarını ödemeyi değerlendirmede kullanılan analiz yöntemidir. Bu analiz yönteminde likidite alanında kullanılan rasyolar kullanılır.

Likidite Analizi_bossofin
Varlık ve Kaynak Analizi

Varlıklar = Kaynaklar; Muhasebenin en temel aracı, temel muhasebedir. Bu ihtiyaçları, kaynakları ve kaynakları olana ihtiyaçları ya da kullanımları gösterir. Kaynaklar, sermaye ve borçların güvenilirdir.

Likidite Analizi_bossofin
Faaliyet Analizi

Şirketler faaliyetlerini gerçekleştirirken varlıklarını kullanır. Bu varlıkların ne kadar etkin ve verimli kullanıldığını değerlendirmek için faaliyet etkinlik oranları olarak bilinen rasyolar kullanılır. Bu rasyolarla şirketin varlıklarını satışa ya da nakite çevirme güçleri ölçülür.

Likidite Analizi_bossofin
Operasyonel Kârlılık Analizi

İşletmenin operasyon giderlerinin minimize edilmesi ve gelirlerinin maksimize edilmesi ile karlı çalışma biçimidir. Operasyonel kar, bir şirketin ana ticari işlemleri ile elde ettiği karı faiz ve vergiler hariç olmak üzere ölçen bir analizdir.

Likidite Analizi_bossofin
Büyüme Analizi

İşletmenin bazı göstergelerinin ne oranda büyüdüğünü veya küçüldüğünü gösteren analizlerdir.

Likidite Analizi_bossofin
Performans Notu

Performans, bir işletmenin başarısını, diğer bir deyişle, işletmenin amaçlarına ulaşma düzeyini tanımlayan çok boyutlu bir kavramdır. Bir işletmenin başarısı ve sürekliliği ise performans ölçümü ile değerlendirilmektedir.

Likidite Analizi_bossofin
Nakit Yaratabilme Gücü

İşletmenin öngörülen gelecekte ihtiyaç duyduğu nakdi ve bunu karşılayabilme gücünün yeterliliği analiz edilir. Böylece işletmenin elindeki nakdi en doğru şekilde değerlendirmesi, nakit ihtiyacının niteliğine göre varlıkları da dikkate alınarak banka ve/veya banka dışı finans kuruluşlarından ya da sermaye piyasalarından fon temin etmesi kolaylaşır.  

Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!
Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!

Bize Ulaşın

    e-Defterleriniz üzerinden finansal analiz ve skorlama yapmak için hemen deneyin

    Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!
    Bossofin - İşletmenizin Finansal Yönetimi ilgili ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde!